CERTANIUM 707 SP

Katalogové číslo: 23013

Elektroda pro veškerou svařitelnou ocel

Na nástroje, náhrady upínacích čelistí a opravy, na nerez, manganovou ocel, legovanou ocel, ocel s vysokým obsahem uhlíku, odlévanou ocel, pružinovou ocel, spojování a opravy neznámých nebo rozdílných typů oceli a vyvaření zalomených šroubů. Typická použití jsou na ramena jeřábu, ocelové nástroje, pružnice, převody, ozubená kola, šnekové převody a řetězová kola, články řetězu a táhla, obtížné a rozdílné druhy oceli a vytahování zalomených šroubů. Všesměrové použití, hladký oblouk a okamžité zapálení / znovuzapálení dělá tuto elektrodu nejlepší volbou na použití. Vytváří rovnoměrný svár při střídavém nebo stejnosměrném proudu a je prakticky bez odletujících jisker a prskání. To také zabezpečuje dobrou odolnost proti korozi a teplu, zatímco produkuje homogenní svár s odolností proti trhlinám. Sváry jsou obrobitelné a mechanicky zpevňují používáním. Sváry nelze tepelně opracovat! Kompatibilní se všemi druhy oceli včetně nerezu – kvalitně opraví každou ocel. Jedna elektroda pro všechny typy oceli – úspora nákladů. Vytváří vysoce pevné sváry bez prasklin. Stabilní oblouk, rovnoměrný při nízkém zatížení. Použití k odstranění rozbitých hřebů a šroubů. Sváří přes nečistoty a špínu.

Balení: 4 KG