FUSION WRAP BLACK

Katalogové číslo: 34725

Samovulkanizační páska 16,5 m x 25 mm

Vysoce flexibilní samovulkanizační izolační páska. Dává vynikající a permanentní dielektrickou ochranu. Vynikající odolnost proti vodě, oleji a mnoha chemikáliím. Odolává rozpínání, stahování a vnějšímu zvětrávání. Samovulkanizační izolační páska bez lepidla, která je vzduchotěsná a umožňuje izolaci i na povrchu znečištěném olejem nebo tukem. SKVĚLÁ REZISTENCE PROTI VYDŘENÍ: Obvyklé pásky nebo laky vzdorují kratší dobu odření bez poškození a snížení výkonu. FUSION WRAP si ponechává svoji ohebnost přes velmi dlouhé období, dokonce i roky. Znamenitě odolává poškození způsobenému čistícími prášky nebo omílání, ke kterému dochází u mnohých průmyslových použití nebo vlivem povětrnostních podmínek. Takové částice FUSION WRAP doslova odráží od povrchu pryč. SKVĚLÁ REZISTENCE PROTI VLHKOSTI: Obvyklý izolační materiál a lepidlo ztratí pod vlivem vlhkosti rychle svůj účinek a způsobí poruchu stroje. FUSION WRAP není pórovitá ani nepropouští vodu a je vzduchotěsná, tím se vyhne úspěšně takovým poruchám, které jsou podmíněny vlhkostí. FUSION WRAP nepotřebuje k přilnutí žádné lepidlo, může být dokonce použita i do vlhkých podmínek (např.: při deštích) a na vlhké nebo olejové plochy. CHEMICKÁ REZISTENCE: Velkou výhodou FUSION WRAP je její rezistence proti chemikáliím. Je praktická, neaktivní a odolává většině kyselin, zásad, solím a mazivům. FUSION WRAP si ponechává svůj spolehlivý výkon také při styku s chemikáliemi, obvyklé organické izolační materiály a pásky by byly rozežrány. Běžnější než chemické vlivy jsou však korosivní účinky. Také těmto vzdoruje úspěšně. TEPELNÁ VODIVOST: Obvyklé pásky a ostatní elektrické izolace mají nevýhodu, že také silně tepelně izolují a tím horko, které se vytváří v kabelech, pevně drží. Vlastnosti FUSION WRAP umožní dvojnásobně rychlý odvod tepla než obvyklé produkty. Toto zajišťuje, že chlazení elektrické výbavy bude fungovat, bude spolehlivější, jistější a způsobí, že budou menší prostoje a nižší náklady na údržbu. ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ: Na základě velmi stabilního chemického složení a neporézních vlastností si udržuje FUSION WRAP svou neporušenost na dlouhou dobu, dokonce i při působení horka, vyššího elektrického napětí, vibrací a vlhkosti. Obvyklý izolační materiál se rozpadne až desetkrát rychleji a je proto příčinou opakovaných údržeb a vyšších nákladů na opravu. OCHRANA PROTI DOUTNAVÉMU VÝBOJI: Na základě skutečnosti, že FUSION WRAP není porézní páska, je schopná se spojit sama se sebou a je vzduchotěsná, má u vyšších hodnot elektrického napětí dobrou odolnost proti doutnavému výboji. Toto platí u použití jak uvnitř tak i vně, při oxidačních podmínkách, v bezprostředním styku s většinou chemikálií jakož i při působení velkého horka, tlaku a vibrací. Proto se dá u aplikace FUSION WRAP předpokládat dlouhá životnost vybavení a nízké náklady na údržbu. ODOLNOST PROTI OHNI: FUSION WRAP hoří jen tehdy, když je na vnější straně vystavena plameni. Silné proudové přetížení nebo zkraty přestojí FUSION WRAP bez požáru.

Balení: 1 KS