PREMIUM PU REPAIR BLACK 1,5 MIN – NEW

Katalogové číslo: 86431

Univerzální tmel pro lepení plastů do 1,5 min – černý

Velmi rychle vytvrzující, snadno použitelné strukturální 2-komponentní polyuretanové lepidlo, speciálně navržené pro malé, rychlé a odolné lepení a opravy plastů a spousty dalších povrchů. Lepí většinu plastů, kovy, dřevo apod. 1 a půl minuty manipulační doba Vynikající plnicí vlastnosti, během vytvrzování se neprohýbá a nedělá bubliny Při broušení se neloupe a při vytvrzování nedělá bubliny Nepraská a má velmi dobrou flexibilitu Ultramalé míchací špičky, díky kterým není třeba produktem zbytečně plýtvat.
Produkt obsahuje diisokyanáty.
Od 24. srpna 2023 musí být každý profesionální uživatel diisokyanátů proškolen a certifikován podle požadavků nařízení REACH!
Dle nařízení EU č. 1272/2008, kterým se mění systém odborné přípravy osob pro průmyslové a profesní použití diisokyanátů jako látek nebo složek jiných látek nebo směsí v koncentracích rovných nebo vyšších než 0,1 % monomerních diisokyanátů. Na základě výše uvedeného jsou zaměstnavatelé a fyzické osoby – podnikatelé, které nezaměstnávají jiné fyzické osoby (dále jen OSVČ), kteří budou po 24. 8. 2023 používat diisokyanáty pro průmyslové a profesionální použití, povinni zajistit, aby absolvovali požadované školení. Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné, které budou používat diisokyanáty pro průmyslové a profesionální použití, musí absolvovat školení před nástupem do zaměstnání a opakovací školení s četností nejméně jednou za 5 let, a to v rozsahu tří možných úrovní podle činnosti s diisokyanáty.

Balení: 50 ML